babyliss-romania.ro
babyliss-romania.ro
Coșul meu

Nu ai niciun produs in cos.

Închide

Regulament campanie Cadou pouch pentru barbati

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania "Cadou pouch pentru bărbați" (numită în cele ce urmează şi "Campania") este organizată de S.C. NYS Experience S.R.L., cu sediul în Str.  Mendeleev Nr. 5, Et. 2, Bucureşti, Sector 1, 010361, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1342/14.02.2012, CUI RO29704683, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată în scopul “Reclamă, Marketing şi Publicitate” şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 26931. În continuare, S.C. NYS Experience S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.


Articolul 2. Denumire. Locul desfăşurării. Durată.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea "Cadou pouch pentru bărbați".

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României.

Art. 2.3.  Durată promoție: 19 iunie - 15 august 2024, în limita stocurilor disponibile. Cantitățile oferite spre vânzare în cadrul campaniei sunt toate cantitățile din stocul societătii fără nicio limitare.


Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele BaByliss achiziţionate de pe https://www.babyliss-romania.ro.


Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe site-ul https://www.babyliss-romania.ro.


Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – Cadou pouch negru în valoare de 59.99 lei (cod produs: 0014593) pentru comenzile care conțin un Set aparat de tuns și ras Japanese Steel 12in1 Multi Trimmer,  MT890E, BaByliss, în limita stocului disponibil. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în ziua Campaniei de pe https://www.babyliss-romania.ro. Cadourile nu se oferă la produsele aflate în precomandă.


Cadou pouch jeans în valoare de 79.99 lei (cod produs: 0014785) pentru comenzile care conțin un Aparat de tuns părul Super-X Metal Series, 12 accesorii, E991E BaByliss sau Aparat de tuns părul Super-X Metal Series Auriu & Albastru Marin, 12 accesorii, E992E  BaByliss, în limita stocului disponibil. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în ziua Campaniei de pe https://www.babyliss-romania.ro. Cadourile nu se oferă la produsele aflate în precomandă.


Cadou pouch mare jeans în valoare de 99.99 lei (cod produs: 0014787) pentru comenzile care conțin un Set aparat de tuns părul și barba Super-X Metal Series 15in1 Multi Trimmer MT991E BaByliss sau Set aparat de tuns părul și barba Super-X Metal Series Auriu & Albastru Marin 15 în 1 Multi Trimmer MT992E BaByliss, în limita stocului disponibil. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în ziua Campaniei de pe https://www.babyliss-romania.ro. Cadourile nu se oferă la produsele aflate în precomandă.


Art. 5.2. Mecanismul campaniei

Produsele participante la Campanie vor fi afișate pe https://www.babyliss-romania.ro. Acest preţ va fi valabil doar în perioada Campaniei. Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor plata prin tichete cadou sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate în ziua respectivă. Produsele din campania "Cadou perie de par" vor fi disponibile pe https://www.babyliss-romania.ro în limita stocului existent în aceeaşi zi, fără a fi posibilă plasarea altor comenzi în afara stocului alocat Campaniei.

Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se face în ordinea plasării comenzii. Pentru livrarea produselor la domiciliu prin curier, Participanții vor trebui să achite o taxă de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeaşi factură. Mai multe detalii despre modalitățile de plată și livrare sunt disponibile aici: https://www.babyliss-romania.ro/modalitati-de-plata-si-livrare.


Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.


Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.


Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la contact@babyliss-romania.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.


Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul https://www.babyliss-romania.ro pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.